Ιστορία της μουσικής (για εφήβους και ενήλικες)

Το συγκεκριμένο μάθημα δεν είναι μόνο ένα υποχρεωτικό μάθημα για σπουδαστές ωδείων που επιβάλλεται από το υπουργείο πολιτισμού. Ανήκει επίσης στα μαθήματα γενικού ενδιαφέροντος των φίλων της μουσικής, είτε παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, είτε όχι. Επίσης, η καλλιέργεια των μαθητών επιτυγχάνεται μέσα από μία ολιστική ενημέρωσή τους γύρω από συγγενείς κλάδους όπως η ιστορία της τέχνης, η μορφολογία, η οργανογνωσία και η θεωρία-αρμονία της μουσικής.
EN EL