Πνευστά

Στο ωδείο μας διδάσκονται όλα τα ξύλινα (κυρίως φλάουτο) και χάλκινα πνευστά (κυρίως σαξόφωνο). Οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται είναι αναγνωρισμένοι όπως και στα υπόλοιπα όργανα.
EN EL