Πιάνο

Οι καθηγητές του πιάνου είναι καταξιωμένοι σολίστ και καταρτισμένοι παιδαγωγοί, με γνώση των σύγχρονων μέσων διδασκαλίας.
Η ημέρα και η ώρα προτίμησης είναι δυνατόν να καθοριστεί από το μαθητή σε συνεργασία με τον καθηγητή, μια φορά την εβδομάδα.
Ο χώρος μας διαθέτει πιάνα για δωρεάν μελέτη με προτεραιότητα στους μαθητές του ωδείου μας. Η συμμετοχή των μαθητών πιάνου σε συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμούς και εξετάσεις ενθαρρύνεται με τακτικές επιθεωρήσεις και πρόβες από αξιόλογους και έμπειρους συνεργάτες μας.
Οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται είναι πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αν ο μαθητής παρακολουθήσει κατόπιν επιλογής και το αγγλικό σύστημα των Grades (επίπεδα σπουδών) από το Trinity-Guildhall, Rockschool, LCM-RGT, ABRSM, έχει δικαίωμα απόκτησης διπλώματος διεθνούς αναγνώρισης, αφού ολοκληρώσει το προβλεπόμενο πρόγραμμα ύλης.
EN EL