Σύγχρονο Τραγούδι

Ανάλογα με την ηλικία και τις προτιμήσεις των σπουδαστών οι έμπειροι καθηγητές μας κατευθύνουν τους μαθητές στο ενδεδειγμένο στυλ ανάλογα με τις φωνητικές τους δυνατότητες .
Η προτεραιότητα στην αρχή των σπουδών δίνεται στη σωστή τεχνική κατάρτιση και αργότερα στην συνολική καλλιέργεια της μουσικής ερμηνείας .
Είναι αξιοσημείωτο ότι μέσω συνεργασίας με το αγγλικό σύστημα των Grades (επίπεδα σπουδών) από το Trinity-Guildhall, Rockschool, LCM-RGT, ABRSM, δίνονται αξιόλογοι τίτλοι σπουδών διεθνώς αναγνωρισμένοι ξεχωριστά για κάθε τομέα σπουδών: musical theatre, pop vocals, κ.α. Στο musical εκτός από την μουσική κατάρτιση υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης στην κίνηση και στη θεατρική αγωγή.
Ο επίσης πολύ δημοφιλής τομέας του ελαφρού και έντεχνου τραγουδιού καλύπτει ένα ευρύ ρεπερτόριο ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες και το προσωπικό στυλ του κάθε μαθητή. Επίσης προσφέρονται αναγνωρισμένες βεβαιώσεις σπουδών από το ωδείο και το το αγγλικό σύστημα.
EN EL