Ηλεκτρικό Μπάσο

Παράλληλα με το πρότυπο τμήμα ηλεκτρικής κιθάρας λειτουργεί αντίστοιχο τμήμα μπάσου με σημαντική συμβολή στην δημιουργία μοντέρνων μουσικών συνόλων. Εκτός από το βασικό συνοδευτικό ρόλο του, το μπάσο ως όργανο προσφέρει στον μαθητή την γνωριμία με ένα πλήρες σολιστικό όργανο, κατάλληλο και για αυτοσχεδιασμούς. Οι διδάσκοντες καθηγητές, που είναι διπλωματούχοι με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, καθοδηγούν τους μαθητές προς την απόκτηση κατοχυρωμένων βεβαιώσεων από το Ωδείο ή διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων από το αγγλικό σύστημα των Grades (επίπεδα σπουδών) από το Trinity-Guildhall, Rockschool, LCM-RGT, ABRSM.
EN EL