Μουσική για όλους
Προσφέρουμε μουσική εκπαίδευση για άτομα κάθε ηλικίας και επιπέδου μουσικών δεξιοτήτων.
Ξεκινήστε

Ένα Ωδείο με Όραμα

Το Νέο Ωδείο Αλίμου είναι ένα πρότυπο κέντρο μουσικών σπουδών που στοχεύει σε μια νέα προσέγγιση στη μουσική εκπαίδευση.

Η μουσική εκπαίδευση των μαθητών μας και η οργάνωσή της αποτελεί εξ’ ολοκλήρου ευθύνη μας και θεωρούμε ότι είτε κάνετε το χόμπυ σας είτε επιθυμείτε την κατάκτηση κάποιου τίτλου σπουδών, είναι σημαντικό να ενημερωθείτε σωστά.

Στο χώρο μας επιδιώκουμε να παρέχονται τίτλοι σπουδών για όλα τα μουσικά όργανα, κλασικά και μοντέρνα, όπως και βεβαιώσεις για επιλεγμένα παραδοσιακά όργανα. Ιδιαίτερα δημοφιλείς εκτός από την εκμάθηση μουσικών οργάνων είναι στο χώρο μας και οι σπουδές τραγουδιού (κλασικού, παραδοσιακού-λαϊκού και μοντέρνου). Διδάσκονται όλα τα υποχρεωτικά θεωρητικά και δίνονται όλοι οι τίτλοι σπουδών για Ανώτερα Θεωρητικά και Σύνθεση στον τομέα των κλασικών σπουδών, ενώ αντίστοιχα υπάρχει δυνατότητα σπουδής από αρχάριο στάδιο μέχρι τα τελικά πτυχία και διπλώματα των μοντέρνων θεωρητικών.

Αν κάνετε το χόμπυ σας και επιθυμείτε μια χαλαρή ενασχόληση με τη μουσική χωρίς συμμετοχή σε εξετάσεις, σας προτείνουμε με πολύ ενθουσιασμό τη συμμετοχή σας σε κάποιο οργανικό ή φωνητικό σύνολο, ώστε να βιώσετε τη χαρά του μοιράσματος της μουσικής με άλλους και να κάνετε φίλους ή να συμμετάσχετε σε συναυλίες και live!

EN EL